Dotacje, inwestycje, rozwój

Pomagamy skutecznie wnioskować o dotacje z funduszy europejskich. 

Środki unijne w zasięgu ręki

Zajmujemy się pozyskiwaniem Funduszy Europejskich od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od 2019 roku działamy jako Vertigo Consulting & Training Sp. z o. o. Pomagamy przejść naszym klientom przez cały proces aplikacji o dotację. 

Zaczynamy od wyboru odpowiedniego programu – przez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie – po skuteczne rozliczenie projektu. Pomagamy też w pozyskaniu innych źródeł finansowania takich jak pożyczka, kredyt czy leasing.

Jak możemy Ci pomóc?

Analiza możliwości finansowania projektu

Bezpłatne doradztwo określające możliwości pozyskania finansowania.

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej

Przygotowanie wniosku, studium wykonalności, analizy finansowej/analizy opłacalności inwestycji,  biznes planu.

Wsparcie w realizacji/zarządzanie projektem

Reprezentowanie klientów w kontaktach z Instytucjami finansującymi na każdym etapie projektu, przygotowanie dokumentacji, wybór podwykonawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i pzp, koordynacja działań promocyjnych.

Rozliczenie projektu

Przygotowanie dokumentów, prowadzenie sprawozdawczości i rozliczenie dotacji.

Dla kogo?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Samorządy i instytucje publiczne

Organizacje pozarządowe

Środki na rozwój

Gdzie szukać środków na rozwój firmy? Śledzimy to na bieżąco! Zdobądź środki na projektowanie i wdrażanie nowych produktów, sfinansuj innowacje oraz organizację szkoleń dla kadry zarządzającej oraz pracowników.

Dlaczego warto?

Jeżeli da się pozyskać dotację na Twój pomysł, to wskażemy Ci jak to zrobić. W innym wypadku – pomożemy znaleźć inne źródło finansowania. Oszczędzimy Twój czas i pieniądze. Ocenimy szanse Twojego projektu na sukces i jasno określimy ścieżkę dotarcia do celu. Nie zrobimy wszystkiego za Ciebie, ale nie będziemy też zawracać Ci głowy bez potrzeby.

  • Potrafimy spojrzeć na Fundusze europejskie także od strony instytucji oceniających wnioski w Polsce, Brukseli czy Norwegii.
  • Język angielski nie jest dla nas problemem w przygotowaniu dokumentacji, świetnie też znamy systemy informatyczne do obsługi dotacji.
  • Współpracujemy z ekspertami branżowymi i ciągle się uczymy. Rozumiemy dokumentację finansową, techniczną, technologiczną. Wiemy co to pomoc deminimis i zamówienia publiczne.

Zrealizuj inwestycje niezbędne do rozwoju Twojej organizacji i obniż koszty ich wdrożenia.

Najczęściej zadawane pytania

Te informacje mogą Ci się przydać!

Dostosowujemy cenę do zakresu projektu i możliwości firmy. Jasno określamy koszt naszej usługi zarówno za przygotowanie wniosku, jak i za dalszą obsługę (najczęściej jako % wartości pozyskanych środków). Umów się na bezpłatne konsultacje – powiemy Ci jakich kosztów się możesz spodziewać. Dowiesz się też, ile możesz zyskać.

Nasza oferta skierowana jest do:
• MŚP – od mikroprzedsiębiorstw po średniej wielkości spółki,
• jednostek samorządu terytorialnego – od małych gmin po duże miasta,
• rozumiemy też, z czym borykają się NGOsy.
Posiadamy wieloletnie doświadczenie na każdym etapie realizacji projektów współfinansowanych z różnych Funduszy z różnymi klientami.

Jeżeli umówisz się na bezpłatną konsultację to:

  • skontaktujemy się z Tobą i poprosimy o podanie podstawowych informacji o firmie oraz zamierzonej inwestycji/projekcie,
  • przedstawimy możliwości pozyskania dofinansowania,
  • wyjaśnimy, jak wygląda proces wnioskowania o dotację lub inne środki.

Na początku opowiesz nam o swojej firmie i o swoim pomyśle – my powiemy, jak możemy pomóc. Jeżeli nie będziemy mogli pomóc, to też Ci o tym powiemy.

Pomagamy przejść naszym klientom przez cały proces aplikacji o dotację. Zaczynamy od wyboru odpowiedniego programu – przez przygotowanie i złożenie wniosku o dofinasowanie – po skuteczne rozliczenie projektu. Pomagamy również w pozyskaniu innych źródeł finansowania, takich jak: pożyczka, kredyt czy leasing.
Szanujemy Twój czas i pieniądze. Ocenimy szanse Twojego projektu na sukces i jasno określimy ścieżkę dotarcia do celu. Nie zrobimy wszystkiego za Ciebie, ale nie będziemy też zawracać Ci głowy bez potrzeby. 
 
Przed podpisaniem umowy jasno określimy, jak będzie wyglądała nasza współpraca i jak będzie wyglądało nasze i Twoje zaangażowanie na każdym etapie realizacji.
Złożenie wniosku o dofinansowanie to dopiero początek drogi. Wniosek podlega ocenie formalnej (np. pod względem kompletności dokumentów) oraz merytorycznej (czyli jak dobrze wniosek odpowiada na kryteria określone w regulaminie). Na każdym etapie zazwyczaj możliwe są uzupełnienia lub wyjaśnienia. Taka ocena zazwyczaj trwa kilka miesięcy. 
 
Jeżeli Wniosek zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, to kolejnym etapem jest przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy i ustanowienia zabezpieczenia. Umowa o dofinansowanie wymagać może również zabezpieczenia prawidłowości realizacji w formie weksla in blanco.

Uzyskanie pożyczki wymaga złożenia Wniosku i/lub Biznes Planu. Ocena takiego Wniosku trwa zazwyczaj do 30 dni. Istotnym elementem jest uzgodnienie zabezpieczenia spłaty pożyczki. Najbardziej popularne formy zabezpieczenia to hipoteka, zastaw czy przewłaszczenie. Podpisanie umowy pożyczki wymagać może również podpisania weksla in blanco.

Klienci o nas

"Vertigo doradza od 13 lat firmom, które tworzę. Pierwszy raz o współpracy rozmawialiśmy siedząc na cegłach na placu budowy warsztatu samochodowego Grand Service. Od tego czasu wspólnie zrealizowaliśmy kilka trudnych inwestycji z finansowaniem zewnętrznym ponad 1 mln zł. "
5/5
Hospicjum to ludzie. Ludzie którym pomagamy, ludzie którzy u nas pracują, ale też ludzie którzy nas wspierają. Przy współpracy z firmą Vertigo pozyskaliśmy środki na budowę nowego budynku Hospicjum oraz na finansowanie przez ponad trzy lata Oddziału dziennego i Opieki środowiskowej dla naszych pacjentów. Skorzystali też nasi pracownicy, którzy dzięki dotacjom mogli podnosić swoje kompetencje poprzez szkolenia. Łączna wartość pozyskanych dotacji to 6,8 mln zł.”
5/5

Tomasz Wypych

O mnie

Założyciel firmy – zajmuje się tematyką dotacji od ponad 16 lat. Ukończył Wydział Zarzadzania Politechniki Częstochowskiej (specjalność: Zarządzanie rozwojem i konsulting) oraz Podyplomowe Studium Retoryki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od 2012 roku  współpracuje z Regionalną Izbą Przemysłowo – Handlową w Częstochowie, aktywnie wspierając rozwój lokalnej i regionalnej przedsiębiorczości.  Od 2020 jest Członkiem Rady Izby. 

W latach 2014-2022 współpracował również jako Ekspert z Instytucjami wdrażającymi programy unijne.  W tym czasie jako ekspert Komisji Europejskiej ocenił ok. 300 wniosków złożonych przez europejskich przedsiębiorców w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 – Innowacje w MŚP. Ponadto jest wpisany na listy ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Firma w liczbach

0 +
lat doświadczenia
0 +
zrealizowanyh projektów
0 mln
pozyskanych złotych

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

Umów się na bezpłatne konsultacje, opowiedz nam o swoje firmie i o swoim pomyśle – my powiemy jak możemy pomóc.  Przed podpisaniem umowy jasno określimy, jak będzie wyglądała nasza współpraca i jak będzie wyglądało nasze i Twoje zaangażowanie na każdym etapie realizacji.

Zaufali nam

Sprawdź, kto znalazł już skorzystał w naszego doradztwa