Beneficjent: Grand Service
Wartość Projektu: 157 575,00 PLN
Przyznana dotacja: 64 055,00 PLN