Wartość Projektu: 765 571,00 PLN
Przyznana dotacja: 288 850,00 PLN