Beneficjent: Grand Service
Wartość Projektu: 350 537,00 PLN
Przyznana dotacja: 100 000,00 PLN