Beneficjent: P.P.H.U. "Satis"
Wartość Projektu: 25 215,00 PLN
Przyznana dotacja: 12 300,00 PLN