Wartość Projektu: 418.179,40 PLN
Przyznana dotacja: 200.000,00 PLN