Wartość Projektu: 125.050,00 PLN
Przyznana dotacja: 58.500,00 PLN