Beneficjent: Slimex AG
Wartość Projektu: 1 165 367,85 PLN
Przyznana dotacja: 195 131,93 PLN