Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu
Beneficjent: Gmina Miasto Częstochowa
Wartość Projektu: 69 165 885,66 PLN
Przyznana dotacja: 29 520 000,00 PLN