Działanie 8.1: Infrastruktura szkolnictwa wyższego
Beneficjent: Politechnika Częstochowska
Wartość Projektu: 3 946 698,95 PLN
Przyznana dotacja: 3 105 696,31 PLN