Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego Projekty tematyczne - Przeciwdziałanie wykluczeniu

Beneficjent: Krakowskie Towarzystwo Medyczne

Wartość Projektu: 192 280,00 PLN
Przyznana dotacja: 152 874,00 PLN